ÜRÜNLER

DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ

Baca hesabı yapılırken toplam binanın çatıya kadar olan bacanın uzunluğunun üzerine 1-2 metre fazla hesaplanarak ele alınır.
Doğalgaz yakıtlılarda kat sayı = 0,012
Katı yakıtlılarda kat sayı = 0,03
Sıvı yakıtlılarda kat sayı = 0,02
Olarak hesaplanır.
Örnek: (Katı Yakıtlı)
Qk= Kazan yükü (kcal/h)
R= Çap
h= Bina Yüksekliği
            0.03  x  Qk               0.03  x  400.000
B  =    -----------------  =     ----------------------   = 2752 cm2
                          (h)1/2                          (19)1/2      

π * r2/4 = 2752
2752x4= 11088/3,14=3505,74 (kare kökünü al)
r = 59,20 cm
Boyutları    = Ø 60  cm Duman Bacası
  Adet = 1(bir adet kazan için)


BACA HESABI – 2 (sıvı ve gaz yakıtlı için)
Fb = Baca Kesiti (cm²)
h = Etkin baca yüksekliği (m)
Fd = Duman kanalı kesiti (cm²)
Fb = 0,0120 x Qk / √ h formülüne göre hesaplanmıştır.
Fb = 0,012 x 300 000 / √ 19
Fb = 828 cm²
Fd =828
Fd = π * r2/4 =828 cm²için
       3,14* r2/4= 828 ise
828 x 4 = 3312
3312/3,14 = 1054,77 çıkan bu sonucun kara kökü alınır oda = 33
için Ø33 cm baca  yapılacaktır. Sözleşme gereği AISI 316 L KALİTE paslanmaz çelik  BACA YAPILACAKTIR.

Sıvı yakıtlarda 0,02 alınır.

KAZAN DAİRESİ ALT ÜST HAVALANDIRMASI HESABI:

 Doğal Havalandırma

   Doğal havalandırmada hava giriş ve çıkışı için açılacak olan havalandırma açıklıkları alt ve üst seviyede olmak üzere iki bölümde düşünülmelidir.

*586 KW’nin altındaki kapasiteler için;                    

Alt Havalandırma :   SA = [540 + (Qbr – 60) x 4.5] x 10 -4 (m²)

Üst Havalandırma Sü=SA / 2                                       (m²)


* 586 KW – 1025 KW arasındaki kapasiteler için;


 

              Alt havalandırma               0.650   (m²)

              Üst havalandırma              0.325   (m²)

*1025 KW’nin üzerindeki kapasiteler için;

              Alt havalandırma (Taze Hava) :

                   SA = 0.65 + [(Qbr – 1025) / 1000] x 0.634    (m²)


             Üst havalandırma (Egzost Havası) :

                   Sü = 0.325 + [(Qbr – 1025) / 1000] x 0.317    (m²)


                   Qbr = Q kazan / (860 x 0.9)    (KW)               alınmalıdır.


   *Havalandırma menfezlerinin panjurlu olması durumunda hesaplanan kesitlerin 1.5 katı alınmalıdır.


 B) Mekanik Havalandırma

   Mekanik havalandırma hesap yöntemi brülör tipine ve kapasitesine göre farklılık gösterir.

   * 586 KW’nin altındaki kapasiteler için;

   *Üflemeli brülörler için:


   Alt havalandırma (Taze Hava) :

     V hava = Qbr x 0.9 x 3.6                 (m³/h)

     SA = V hava / (3600 x v)               (m²)

     v : Kanaldaki hava hızı (m/sn)              5 ile 10 arasında alınmalıdır.


   Üst Havalandırma (Egzost Havası) :


     V Egzost = Qbr x 0.6 x 3.6              (m³/h)

     SÜ = V Egzost / (3600 x v)             (m²)

   v : Kanaldaki hava hızı (m/sn)              5 ile 10 arasında alınmalıdır.


     Qbr = Q kazan / (860 x 0.9)                       (KW)  

   *Atmosferik brülör için :

   Alt havalandırma (Taze Hava) :

      V hava = Qbr x 0.9 x 3.6                (m³/h)

      SA = V hava /(3600 x v)               (m²)

      v : Kanaldaki hava hızı (m/sn)              3 ile 6 arasında alınmalıdır.

   Üst Havalandırma (Egzost Havası) :

      V Egzost = Qbr x 0.45 x 3.6            (m³/h)

      SÜ = V Egzost /(3600 x v)             (m²)

      v : Kanaldaki hava hızı (m/sn)              3 ile 6 arasında alınmalıdır.


      Qbr = Q kazan / (860 x 0.9)                      (KW)  

  * 586 KW’nin üzerindeki kapasiteler için


*Üflemeli brülörler için:

   Alt havalandırma (Taze Hava) :


   SA = 1.184 x Qbr / 1000                  (m²)

 

   Üst Havalandırma (Egzost Havası) :


   SÜ = 0.781 x Qbr / 1000       (m²)

   Qbr = Q  kazan  / (860 x 0.9)      (KW)   

 

  *Atmosferik brülör için :

   Alt havalandırma (Taze Hava) :


   SA = 1.304 x Qbr / 1000                  (m²)

  

   Üst Havalandırma (Egzost Havası) :


   SÜ = 0.709 x Qbr / 1000       (m²)

   Qbr = Q  kazan  / 860                 (KW)   

 Havalandırma açıklıkları dış ortama direkt olarak açılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda havalandırılma kanallarla yapılmalıdır. Mahaller indirekt olarak havalandırılmamalıdır.

   Kanal uzunluğu (yatay ve düşey uzunluklar ile dirsek eşdeğer uzunlukları toplamı) 10 m. ve üzerinde ise havalandırma mekanik olarak yapılmalıdır. Havalandırma kanallarında 90°’lik dirsek eşdeğer uzunluğu 3 m., 45°’ lik dirsek eşdeğer uzunluğu 1,5 m. ve ızgaralar için eşdeğer uzunluk 0,5 m. alınmalıdır. Üst havalandırma, havalandırma bacası ile (metraj sınırlandırması olmaksızın) tabii olarak yapılabilir. Alt havalandırma kanalı  brülör seviyesine kadar indirilmelidir.

   Alt ve üst havalandırmaların her ikisi de tabii veya mekanik (cebri) yapılabilir. Tek başına üst havalandırma mekanik olamaz. Alt havalandırma mekanik, üst havalandırma tabii olabilir.

   Taze hava veya egzost fanlarının herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda brülörün de devre dışı kalmasını sağlayan otomatik kontrol sistemi kullanılmalıdır.

Ürün Fotoğrafları

  • DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ
  • DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ
  • DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ
  • DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ
  • DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ
  • DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ
  • DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ
  • DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ

Diğer Ürünler